Fisk längs Svealandskusten

Information

Utgivare: Svealandskusten 2019 (2019)

Författare: Noora Mustamäki, SLU

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2019

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2019 som pdf

Varje år utförs provfiske i sju områden längs Svealandskusten för att följa utvecklingen av kustfisksamhällen, från Forsmark i norr till Asköfjärden i söder. De vanligaste arterna som fångas är abborre, mört och strömming.

Abborren trivdes som fisken i vattnet under den varma sommaren 2018. Rekordstora fångster av yngel gjordes under årets provfiske som även gav goda fångster av äldre abborrar. Gösens yngel växte bra i sommarvärmen, men fångsterna av arten är fortfarande väldigt låga. Och den invasiva arten svartmunnad smörbult påträffas i Muskö.

Sök på havet.nu