Vattnet åter klart i Björnöfjärden – ett framgångsrecept

Information

Utgivare: Svealandskusten 2019 (2019)

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2019

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2019 som pdf

För åtta år sedan var Björnöfjärden i Värmdö kommun kraftigt övergödd. Björnöfjärden präglades av omfattande syrebrist och läget var akut. Då startade BalticSea2020 projektet ”Levande kust” med målet att återställa fjärden och återfå ett ekosystem med god ekologisk status.

Tack vare ett långsiktigt och systematiskt åtgärdsarbete är Björnöfjärden nu en frisk fjärd med klart vatten och ett rikt växt- och djurliv. Fosfortillförseln har minskat med omkring 70 procent och fjärden är på väg mot ett naturligt fisksamhälle med syresatta bottnar och rikt djurliv.

Erfarenheterna från projektet har samlats i en Vitbok för att inspirera till mer åtgärder. För ett effektivt åtgärdsarbete behövs tydliga mål, kompetens, finansiering och tålamod.

Sök på havet.nu