Kan musselodlingar minska övergödningen i Östersjön?

Information

Utgivare: Svealandskusten 2019 (2019)

Författare: Nils Hedberg, Nils Kautsky, Linda Kumblad, Sofia Wikström, Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2019

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2019 som pdf

Musslor filtrerar partiklar från vattnet och binder näringen som finns i partiklarna i sin vävnad. Det har gjort att odling av blåmusslor presenterats som en möjlig åtgärd mot övergödning. Just nu pågår tester med musselodlingar på flera platser i skärgården. Men en sak är säker - Östersjöns unika miljö ger odlarna många utmaningar när experimenten skalas upp.

Sök på havet.nu