Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

Svealandskusten är berömd i världen för sin unika skärgård och sitt fina vatten. Varje år tas tusentals prover, och en mängd undersökningar och inventeringar utförs i olika regi. Resultaten rapporteras vanligen i någon form, men är svåra att hitta trots att intresset för miljötillståndet är stort. Det vill vi ändra på.

Här samlar vi information om viktiga undersökningar som utförs, vad undersökningarna visar, och hur kusthavet mår. Välkommen in!
Fisk vid Roslagskusten

Nya rapporter från Upplandsstiftelsen

Två nya rapporter redogör för resultaten av fiskinventeringar; av yngel i Björns skärgård inför planerna på ett reservat och av resultaten från det arbete med förstärkt fiskrekrytering som pågått längs Roslagskusten under de senaste åren.

Kommuner som samverkar

Ett initiativ att ta efter?

Fyra kommuner i norra Bohuslän är de första i landet som gör en gemensam strategisk planering för vad de vill göra på och i havet. Politikerna har satt gemensamma mål och tar ett samlat grepp om havets potential, dess möjligheter och sårbarhet, i en planprocess som är en balansgång mellan utveckling och bevarande. Nu pågår programsamråd.


Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Film om havsöring och fiskevård

Nyhet 17/2, 2016

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fanta...


Provfiske visar allvarlig situation

Nyhet 15/9, 2015

Byggandet i Stockholm påverkar fisken negativt.


Grönling ger god miljö

Nyhet 24/8, 2015

Den sällsynta fisken Grönling finns i Igelbäcken som mynnar i Edsviken.


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Rapport 2016

I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområd...


Nya Slussen skapar ökade naturvärden

Rapport 2016

Slussen i Stockholm är i tekniskt dåligt skick och måste byggas om...


Medlemspresentation: SSAB i Oxelösund

Rapport 2016

Det stora stålbolaget SSAB i Oxelösund ligger alldeles vid kusten ...


Sök på havet.nu