Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

Svealandskusten är berömd i världen för sin unika skärgård och sitt fina vatten. Varje år tas tusentals prover, och en mängd undersökningar och inventeringar utförs i olika regi. Resultaten rapporteras vanligen i någon form, men är svåra att hitta trots att intresset för miljötillståndet är stort. Det vill vi ändra på.

Här samlar vi information om viktiga undersökningar som utförs, vad undersökningarna visar, och hur kusthavet mår. Välkommen in!

Fisk vid Roslagskusten

Nya rapporter från Upplandsstiftelsen

Två nya rapporter redogör för resultaten av fiskinventeringar; av yngel i Björns skärgård inför planerna på ett reservat och av resultaten från det arbete med förstärkt fiskrekrytering som pågått längs Roslagskusten under de senaste åren.

Kommuner som samverkar

Ett initiativ att ta efter?

Fyra kommuner i norra Bohuslän är de första i landet som gör en gemensam strategisk planering för vad de vill göra på och i havet. Politikerna har satt gemensamma mål och tar ett samlat grepp om havets potential, dess möjligheter och sårbarhet, i en planprocess som är en balansgång mellan utveckling och bevarande. Nu pågår programsamråd.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Film om havsöring och fiskevård

Nyhet 17/2, 2016

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fanta...


Provfiske visar allvarlig situation

Nyhet 15/9, 2015

Byggandet i Stockholm påverkar fisken negativt.


Grönling ger god miljö

Nyhet 24/8, 2015

Den sällsynta fisken Grönling finns i Igelbäcken som mynnar i Edsviken.


Dags att tvätta båtbotten

Nyhet 10/8, 2015

Årets halvstulpanssäsong är på gång.


Spöknät bärgat

Nyhet 2/6, 2015

Ett större övergivet fiskenät hittades häromdagen av Kustbevakningen i Norrtäljeviken.


Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Rapport 2016

Våtmarker kan vara effektiva på att rena kväve och fosfor, men det ...


Projekt Björns skärgård - Planer för ett kommunalt naturreservat

Rapport 2015

I denna rapport sammanställs en inventering av fiskyngel som gjorde...


Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård

Rapport 2015

Upplandsstiftelsen har under de senaste åren, tillsammans med berör...


Skydda och vårda våra viktiga vikar

Rapport 2015

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har oft...


Hydromorfologisk modellering av risk för båtinducerad stranderosion i Stockholms skärgård

Rapport 2015

I en ny rapport från Länsstyrelsen uppskattas hur stora delar av lä...


Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Rapport 2015

I denna rapport redovisas ett uppdrag som Jordbruksverket beställt ...


Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård 2013

Rapport 2015

Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön ...


Sök på havet.nu