Länsstyrelserapport

Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009

En inventering av makrovegetation och fisk i vattenområdet innanför Utklippans naturreservat genomfördes i oktober 2009. Syftet med inventeringen var att få underlag för planering av ett eventuellt marint naturreservat.

Relaterad information