Avhandling

Främmande djurplankton: rovlevande hinn- och hoppkräftors roll i näringskedjans dynamik

Non-indigenous zooplankton: the role of predatory cladocerans and of copepods in trophic dynamics

Relaterad information