Avhandling

Sandstubbens försummade ekologi: förekomst och födoval bortanför strandzonen

The neglected ecology of the sand goby: Abundance and feeding in the Baltic sublittoral

De flesta studier av sandstubb har gjorts på grunda, strandnära bottnar. Den här studien fokuserar på den omfattande tid som sandstubben tillbringar på större djup, och har bringat större klarhet i dess aktivitet och ekologiska betydelse.

Relaterad information