Avhandling

Invasion av havsväxter: Om ekologin hos den introducerade arten Ishavstång (Fucus evanescens).

Marine Seaweed Invasions: the Ecology of Introduced Fucus evanescens.

Främmande tång. Spridning av främmande arter anses idag vara ett av de största hoten mot jordens biologiska mångfald och kan få stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser. I denna avhandling har etableringen av den främmande arten ishavstång vid Sveriges kust studerats.

Relaterad information