Avhandling

Ekosystemprocesser och biodiversitet. Teoretiska studier och experiment med ett akvatiskt modell-ekosystem.

Ecosystem processes and biodiversity. Theoretical studies and experiments with an aquatic model ecosystem

Relaterad information