Avhandling

Mekanismer som påverkar tillväxt, reproduktion och dödlighet hos två samtidigt förekommande amfipoder i Östersjön.

Mechanisms Influencing the Growth, Reproduction and Mortality of Two Co-Occurring Amphipod Species in the Baltic Sea

Relaterad information