Avhandling

Den pelagiska mikroheterotrofa födoväven i Östersjön: bakterier och deras beroende av växtplankton.

The Pelagic Microheterotrophic Food Web in the Baltic Sea: Bacteria and their Dependence on Phytoplankton

Relaterad information