Avhandling

Modellering, simulering och analys av pelagiska ekosystem med tyngdpunkt på Östersjön.

Modelling, Simulation, and Analysis of Pelagic Ecosystems with Special Reference to the Baltic Sea

Relaterad information