Avhandling

Aspekter på biologi och ekologi hos snäckorna Theodoxus fluviatilis och Lymnea peregra i norra Egentliga Östersjön

Aspects on the biology and ecology of Theodoxus fluviatilis (L.) and Lymnea peregra (O.F. Muller) (Gastropoda) in the northern Baltic

Relaterad information