Avhandling

Samhällsstruktur, modellering och simulering av Östersjöns Cladophora ekosystem.

Community Structure, Modelling and Simulation of the Cladophora Ecosystem in the Baltic Sea

Relaterad information