Avhandling

Resursnyttjande och tillväxt av sillfiskar i Östersjön: Mönster, mekanismer och ekologisk betydelse

Resource utilisation and growth of clupeids in the Baltic Sea: patterns, mechanisms and ecological implications.

Minskat fisketryck räddar inte automatiskt torsken i Östersjön. Mängden torsk har minskat kraftigt i Östersjön sedan slutet på 1980-talet, vilket är resultatet av ett ökat fiske och en minskad återväxt. Men ett minskat fisketryck på torsk behöver inte betyda att torsken återhämtar sig, visar denna avhandling

Relaterad information