Avhandling

Histologiska och parasitologiska studier av blåmusslan Mytilus edulis

Histological and parasitological studies of the blue mussel Mytilus edulis L.

Vävnadsprov från blåmusslor kan hjälpa musselodlare att finna bästa skördetid och mest gynnsamma odlingsplats. Blåmusslan (Mytilus edulis) lagrar energi i form av glykogen, då födotillgången är god och använder sedan denna energi till att bland annat utveckla ägg och spermier. I denna avhandling presenteras studier av svenska blåmusslor som visar att könsutvecklingen startar redan på hösten och pågår fram till leken som vanligtvis startar i maj/juni.

Relaterad information