Avhandling

Upptag av och giftighet hos bromerade flamskyddsmedel och bekämpningsmedel: Studier av strandlevande organismer och modellsamhällen.

Uptake and toxicity of brominated flame retardants and pesticides: Studies on littoral organisms and model communities

Hur påverkar gifter samspelet i vattnet? Miljöeffekterna av de många kemiska ämnen som används i samhället i dag är relativt outforskade. Vilka konsekvenser får dessa ämnen för de naturliga ekosystemen?

Relaterad information