Senaste nytt från havet

På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Avhandlingar


Veckans art

Theodoxus fluviatilis

Båtsnäcka

Båtsnäckan finns både i sjöar och i Östersjön. Den lever främst av mikroskopiska alger som växer på ytan på stenar, stora alger och växter. Den kan bli upp till tre år gammal. Äggkapslar av båtsnäckan har observerats under hela året i Östersjön, men de flesta båtsnäckor kläcks under sommaren.

Läs mer


Rapporter


Från tidskriften Havsutsikt

Medborgardialog viktigt för ett levande hav

Ett väl fungerande och väl förankrat skydd av värdefulla miljöer, hur åstadkommer man det? För att beslut om att skydda naturen ska respekteras krävs dialog mellan myndigheter och berörda aktörer. Det är många överens om. Men hur dialogen ska gå till för att verkligen ge en positiv effekt är inte lika självklart. En väl genomförd samrådsprocess skapar goda förutsättningar för väl förvaltade skyddsområden.

Läs mer

Tidskriften Havsutsikt

Artikelbild

Vad gör man åt övergödningen i Östersjön? Hur fungerar en sjöstjärna? Varför har det blivit färre ejdrar? Vem bestämmer hur mycket torsk som får fiskas? I tidskriften Havsutsikt får du svar på många frågor, men också en inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan