Forskare på Havet.nu

Stefan Agrenius

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Miljöövervakning och bedömning av ekologisk miljöstatus på Västerhavets sedimentbottnar.
Telefon: 031-786 95 24
E-post: stefan.agrenius@bioenv.gu.se
Sökord: Miljöövervakning, makrofauna, sediment, mjukbottnar, diversitet, succession
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!