Forskare på Havet.nu

Jan Albertsson

Umeå universitet | Umeå marina forskningscentrum
Ämnesområde: Miljöövervakning i Bottniska viken
Telefon: 090 - 786 79 91
E-post: jan.albertsson@umf.umu.se
Hemsida: http://www.umf.umu.se/om-umf/p...n/?uid=janaln97&guise=anst2
Sökord: miljöövervakning, mjukbottenfauna, zooplankton, bentisk-pelagisk, Bottniska viken
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!