Regeringen avsätter över en miljard kronor under mandatperioden till att förbättra Östersjöns miljö.