Nyheter, forskning och fakta om havet

Kraftig satsning på Östersjön

Regeringen avsätter över en miljard kronor under mandatperioden till att förbättra Östersjöns miljö.