Nyheter, forskning och fakta om havet

Stor satsning på havsmiljön

Regeringen ska satsa ytterligare 655 miljoner kronor på att förbättra havsmiljön, framförallt övergödningssituationen i Östersjön. Samtidigt tar de nordiska miljöministrarna initiativ till att arbeta med hur gemensamma havsområden ska skyddas.


Sök på havet.nu