Avhandling

Förnybar energi från havet – marin energiteknik och ekologiska risker

Power from the Brave New Ocean - Marine Renewable Energy and Ecological Risks

Havsbaserad vindkraft i drift utgör inte någon risk för det känsliga torskbeståndet i Kattegatt. Det går också att undvika negativa effekter för torsken under byggtiden av vindkraftsparken.

Relaterad information