Föroreningar försämrar vitmärlans chans att klara syrebrist

Information

Författare: Marie Löf, Elena Gorokhova & Brita Sundelin

Ingår i rapporten: Havet 2012

Utgiven av: Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Årtal: 2012

Ladda ned

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Livet i Östersjön är också starkt påverkat av syrebrist. Experiment visar att vitmärlor klarar variationer i syrebrist sämre om de samtidigt utsätts för förorenat sediment.

Författare: Marie Löf, Elena Gorokhova & Brita Sundelin


Sök på havet.nu