Lable

Föroreningar försämrar vitmärlans chans att klara syrebrist

Information

Författare: Marie Löf, Elena Gorokhova & Brita Sundelin

Ingår i rapporten: Havet 2012

Utgiven av: Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Årtal: 2012

Ladda ned


Sök på havet.nu