Avhandling

Dynamik för astaxanthin, tocopherol (E-vitamin) och tiamin (B1-vitamin) i Östersjöns ekosystem: Effekter av resursbegränsning i akvatiska födovävar

Dynamics of astaxanthin, tocopherol (Vitamin E) and thiamine (Vitamin B1) in the Baltic Sea ecosystem: Bottom-up effects in an aquatic food web

Avhandlingen behandlar hur icke-enzymatiska antioxidanter och tiamin produceras, fördelas och konsumeras i den akvatiska födoväven.

Relaterad information