En stressad vitmärla i Östersjön

Information

Författare: Brita Sundelin, Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Marie Löf, Martin Reutgard, Halldor Halldorsson

Ingår i rapporten: Havet 2008

Utgiven av: Naturvårdsverket i samarbete med Sveriges tre marina forskningscentrum

Årtal: 2008

Ladda ned

Vitmärlan i Egentliga Östersjön och Bottniska viken är utsatt för flera olika former av stress. Den förväntade klimatförändringen i kombination med Östersjöns miljögifter riskerar att försämra situationen ytterligare.

Författare: Brita Sundelin, Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Marie Löf, Martin Reutgard, Halldor Halldorsson


Sök på havet.nu