Denna publikation är den första som presenterar resultat från Sveriges nationella rapportering till EU-kommissionen om hur det står till med våra arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet. Hav och kust presenteras i ett av kapitlen.