Avhandling

Nedbrytning av algtoxiner i närvaro av bakterier och mussel- eller hoppkräft-fekalier

Fate of marine algal toxins in presence of bacteria and mussel or copepod faecal matter

Avhandlingen behandlar nedbrytningen av olika gifter som produceras av växtplankton i marint och bräckt vatten. Genom att använda naturligt förekommande bakterier och lera har han hittat metoder som reducerar effekten av algblomningar och har minsta möjliga påverkan på ekosystemet.

Relaterad information