Avhandling

Sen Weichselian-Holocen stratigrafi och milljöfaktorer i Göteborgsområdet, sydvästra Sverige: ett bidrag till avslutningen av pleistocen IGCP-253

Late Weichselian-Holocene stratigraphy and environmental conditions in the Göteborg area, south-western Sweden : a contribution to termination of the Pleistocene IGCP-253

Relaterad information