Sen Weichselian-Holocen stratigrafi och milljöfaktorer i Göteborgsområdet, sydvästra Sverige: ett bidrag till avslutningen av pleistocen IGCP-253

Information

Författare: Helene Bergsten

Avhandlingen framlagd vid: Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Årtal: 1991

Mer information:


Sök på havet.nu