Avhandling

Löst oorganiskt kol i Arktiska oceanen och de nordiska haven

Dissolved inorganic carbon in the Arctic Ocean and the Nordic Seas

Isbildning ökar upptaget av koldioxid i havet. Människans koldioxidutsläpp påverkar inte bara atmosfären, utan även i högsta grad våra vatten. En tredjedel av de årliga utsläppen av koldioxid tas upp i havet. Ny forskning visar att en procent av den totala mängden kol i haven finns i de Nordiska haven, samt att upptaget av koldioxid kan öka vid isbildning.

Relaterad information