Dags för förändring!

Webbsajten havet.nu har funnits i sex år, och antalet besökare ökar stadigt. Vid det här laget är sajten fullproppad med nyheter, rapporter, avhandlingar, experter och annan information om våra hav. Nu är det dags för förändring!

Inom kort kommer du att hitta en ny havet.nu, med en spännande struktur, fräscha presentationer, förbättrade sökfunktioner men med samma fullspäckade innehåll.


Om havet.nu

På webbsajten havet.nu hittar du nyheter, forskning och fakta om havet. Den är en naturlig startpunkt för alla som söker information om havet, havsforskning och arbetet för en god havsmiljö.

Här presenteras aktuella havsnyheter i samlad form, och konferenser och andra händelser annonseras. Här samlas också avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor. Överskådligt och sökbart!

Havet.nu riktar sig till forskare, miljötjänstemän, media, skolor och en havsintresserad allmänhet.


Drivs av Stockholms och Umeå universitet

Havet.nu lanserades 2 april 2007 av de dåvarande tre marina forskningscentrumen. Under en period drevs sajten av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete i vilket de marina centrumen är en del. Sedan 1 januari 2012 drivs den återigen av de marina centrumen vid universiteten i Stockholm och Umeå. Stockholms universitets marina forskningscentrum har under 2013 bytt namn till Stockholms universitets Östersjöcentrum. Namnen förändras, men samarbetet består!


Länkar ihop forskning och samhälle

En viktig uppgift för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum är att skapa en länk mellan forskare och samhälle. Från departement och nationella myndigheter till länstyrelser, vattenvårdsförbund, skolor och allmänhet.

Att sprida forskningsresultat och kunskap vidare ut i samhället är en viktig uppgift. Genom webbsajter, tidsskrifter och utställningar presenteras de senaste forskningsrönen, och kontakt kan upprättas mellan olika grupper i samhället med ett gemensamt intresse av frågor som rör havsmiljön. Havet.nu bidrar till detta, och utgör också en knytpunkt för de marina centrumens gemensamma satsningar, såsom den populärvetenskapliga tidskriften HavsUtsikt.

  • HavsUtsikt Läs mer om tidskriften och börja prenumerera!

Sök på havet.nu